× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

N. S. Z. O.Z.

Pracownia Rentgenowska Stomatologiczna - Przychodnia Specjalistyczna

Informacje o komórce

Przychodnia stomatologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • rentgenodiagnostyka

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

52-356-88-75
Świętokrzyska 28
88-100 Inowrocław

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1